De gasten in seizoen 1 van de Mr.WerkenPodcast zijn kopstukken uit de wetenschap en politiek die op een aansprekende manier kunnen vertellen over juridische actualiteiten. Van Europarlementariër, onderzoeker, Tweede Kamerlid tot professor: ze zijn allemaal vertegenwoordigd.

Zie hierna wie er in het eerste seizoen van de Mr.WerkenPodcast te gast zijn:

Agnes Jongerius

Over de koonkloof & het diversiteitsdal

Drs. Agnes Jongerius is Europarlementariër namens de Partij van de Arbeid. Zij behartigt de Nederlandse belangen in het Europees Parlement en is de voorzitter van de PvdA- delegatie. Agnes heeft onder meer sociale zaken, arbeidsomstandigheden en internationale handel in haar portefeuille. Je kunt Agnes ook kennen als oud-voorzitter van de FNV. Agnes is een betrokken politica die naast haar politieke functies onder meer lid is van de Raad van Commissarissen van PostNL.

In haar bijdrage aan de Mr.WerkenPodcast zoomen we in op een recent voorstel van de Europese commissie om af te rekenen met ‘The Gender Gap’ door meer transparantie in het Europees beloningsbeleid te creëren. Daarnaast bespreken we het in maart 2021 door de Tweede Kamer aangenomen wetsvoorstel ‘Diversiteit in de top van het bedrijfsleven’. Wat gaan deze voorstellen precies veranderen en welke haken en ogen zitten er eigenlijk aan?

Nederland, Amsterdam, 2 juli 2010
DLA Piper, Marjan Olfers
Foto: Thomas Schlijper

Over de futuristische kansspelen in de wet KOA

Prof. mr. Marjan Olfers is hoogleraar Sport en Recht aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en combineert in haar onderzoek haar theoretische kennis met haar uitgebreide praktijkervaring. Haar doel is om het vak Sport en Recht verder te verbreden. Met haar onderzoek ambieert zij bij te dragen aan oplossingen voor brede maatschappelijke vraagstukken. Naast haar werk aan de universiteit is Marjan onder meer bestuurslid van de Vereniging voor Sport en Recht en is zij lid van de wetenschapscommissie van de Nederlandse sportraad.

In haar bijdrage aan de Mr.WerkenPodcast zoomen we in op de per 1 april 2021 geldende Wet Kansspelen Op Afstand (KOA), waarmee online gokken in Nederland onder bepaalde omstandigheden en bij een beperkt aantal aanbieders legaal is geworden. Marjan bespreekt de achtergronden van de wet en zet haar visie over de doelmatigheid ervan, uiteen. Want hoe verandert de wet KOA het online goklandschap en wat verandert er nu (eigenlijk) voor de aanbieders en spelers?

Ruben Houweling

Over het nieuwe werken & X/ Amsterdam

Prof. mr. dr. Ruben Houweling is hoogleraar Arbeidsrecht aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Hij richt zich in zijn publicaties en onderzoeken op innovatie en toekomstbestendige vernieuwingen binnen dit rechtsgebied. Daarnaast vervult Ruben Houweling een tal van nevenfuncties. Zo is hij raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof Den Haag, is hij de grondlegger van het juridische portal AR Updates.nl en schrijft hij mee aan het ‘Wetboek van Werk’. 

In zijn bijdrage aan de Mr.WerkenPodcast zoomen we in op een spraakmakende uitspraak van de Hoge Raad uit november 2020 (X/Amsterdam). Deze uitspraak deed behoorlijk wat stof opwaaien in arbeidsrechtland en zou (zo schreven meerdere auteurs) het huidige arbeidsrecht volledig hebben veranderd. We bespreken of dat écht zo is, waarom juist deze uitspraak zoveel stof heeft doen opwaaien en wat de impact van deze uitspraak is op jouw (werk)leven.  

Zoekresultaat – inzien documenDeze uitspraak zette arbeidsrechtland behoorlijk op zijn kop. We bespreken of dat terecht was, wat de uitspraak betekent voor de huidige verhoudingen binnen het arbeidsrecht én wat de invloed is op jouw dagelijks leven. 

Over de weg uit de woningcrisis

Prof. dr. Peter Boelhouwer is hoogleraar Housing Systems aan de Technische Universiteit in Delft. Hij doet onder meer onderzoek naar de vraag hoe je verantwoord beleid maakt voor de woningmarkt en hoe je dergelijk beleid na verloop van tijd het beste kunt evalueren. Naast zijn wetenschappelijke loopbaan is hij voorzitter van het European Network for Housing Research (ENHR) en is hij eveneens voorzitter van het Kenniscentrum Aanpak Funderingsherstel (KCAF).

In zijn bijdrage aan de Mr.WerkenPodcast zoomen we in op de huidige woningcrisis en de recent aangekondigde remedies. In het bijzonder bespreken we het wetsvoorstel opkoopbescherming en verruiming van de mogelijkheden tijdelijke verhuur. We bespreken daarnaast hoe goed Nederland het in vergelijking met andere landen doet op het gebied van beleid en wetgeving op het gebied van de (toegankelijkheid tot) de woningmarkt. Kan het beter en moet het anders?

Elbert de Jong

Over klimaatperikelen en aansprakelijkheid

Prof. mr. Elbert de Jong is hoogleraar Privaatrecht aan de Universiteit Utrecht en het Molengraaff Instituut. Hij is specialist op het gebied van duurzaamheidsvraagstukken en klimaataansprakelijkheid. Zijn ambitie is om vernieuwend en multidisciplinair onderzoek te doen naar maatschappelijke thema’s die de privaatrechtelijke agenda in Nederland beheersen. Naast zijn wetenschappelijke loopbaan is Elbert raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden en is hij redactielid bij het Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht.

In zijn bijdrage aan de Mr.WerkenPodcast zoomen we in op de vragen die centraal staan in de rechtszaak van (o.m.) Milieudefensie tegen Shell. Op 26 mei 2021 doet de rechter uitspraak in deze zaak en in de Mr.WerkenPodcast bespreken we welke rol het aansprakelijkheidsrecht eigenlijk zou moeten hebben bij de uitvoer van het klimaatbeleid. Want: zoú het aansprakelijkheidsrecht eigenlijk wel een rol moeten spelen in deze materie? Of kunnen we beter andere (effectievere?) wegen bewandelen?

ZOMERSPECIAL over het recht op water

Mr. dr. Daphina Misiedjan is assistent professor aan het International Institute of Social Studies (ISS) in Rotterdam. Zij is specialist op het gebied van mensenrechten en schreef haar proefschrift over het recht op water. Met haar onderzoek op het snijvlak tussen mensenrechten en milieu wil Daphina bijdragen aan oplossingen voor de internationale water- en milieuproblematiek. Naast haar wetenschappelijke loopbaan is Daphina bestuurslid bij het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM) en is zij als expert betrokken bij het United Nations Harmony with Nature Knowledge Network.

In haar bijdrage aan de ZOMERSPECIAL van de Mr.WerkenPodcast zoomen we in op het recht op water. In het bijzonder bespreken we wat er precies onder het recht op water valt én of dit recht eigenlijk wel een afdwingbaar recht is. We gaan daarnaast in op de vraag wat er gebeurt als je de waterrekening (tijdelijk) niet kunt betalen én hoe het in Nederland is gesteld met de toegang tot water voor kinderen.