De gasten in het derde seizoen van de Mr.WerkenPodcast zijn kopstukken uit de wetenschap die op een aansprekende manier kunnen vertellen over juridische actualiteiten.

Zie hierna wie er in het dere seizoen van de Mr.WerkenPodcast te gast zijn:

Foto mw. Toebes

Over recht rondom tabak: mensenrechten vs. betutteling?!

Prof. mr. dr. Brigit Toebes is hoogleraar Gezondheidsrecht in Internationaal Perspectief aan de Rijksuniversiteit Groningen. Daarnaast is zij sinds 1 september 2022 wetenschappelijk directeur van Alette Jacobs School of Public Health. Brigit doet onderzoek op het gebied van het snijvlak tussen gezondheidsrecht, mensenrechten en het internationaal recht an sich. 

In haar bijdrage aan de Mr.WerkenPodcast vertelt Brigit meer over de verantwoordelijkheden van overheden en tabaksproducenten in het licht van de mensenrechten. Worden er op grote schaal mensenrechten geschonden? En hoe verhouden de recente wijzigingen in de Nederlandse Tabakswet zich eigenlijk tot de fundamentele rechten van Nederlandse burgers? 

Foto Tarlach McGonagle

Activisten de mond gesnoerd: wat te doen tegen SLAPP?

Prof. dr. Tarlach McGonagle is hoogleraar Mediarecht en Informatiesamenleving aan de Universiteit Leiden. Tarlach is gespecialiseerd in mediaregelgeving, hate speech, de veiligheid van journalisten en internationale ontwikkelingen op het gebied van mediabronnen. 

In zijn bijdrage aan de Mr.WerkenPodcast vertelt Tarlach meer over de recente ontwikkelingen op het gebied van ‘SLAPP’s’. Een SLAPP is een afkorting voor een ‘strategic lawsuit against public participation’. Tarlach vertelt over de vrijheid van meningsuiting die door de opkomst van SLAPP’s verder onder druk komt te staan. Daarnaast zoomen we in op de Europese initiatieven om tegen dit fenomeen op te treden. 

Kamer Leila

Over de juridische werkelijkheid in de Asiel opvangcrisis

Prof. dr. Lieneke Slingenberg is hoogleraar Migrants and the Rule of Law aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Lieneke doet onderzoek naar de regulering die ziet op het leven van migranten. 

In haar bijdrage aan de Mr.WerkenPodcast vertelt Lieneke meer over de juridische ins- en outs rondom de huidige Asiel opvangcrisis. Zij gaat in op de juridische werkelijkheid in een overwegend door politieke overwegingen gestuurde crisis. Waartoe heeft Nederland zich verbonden? Wat moet, wat mag en waar liggen er kansen en  oplossingen? Lieneke doet een juridisch boekje open. 

MR_WERKEN_logo5

Hier volgt snel meer informatie over de vierde gast in dit seizoen van de Mr.WerkenPodcast!

MR_WERKEN_logo5

Hier volgt snel meer informatie over de vijfde gast in dit seizoen van de Mr.WerkenPodcast!