De gasten in het derde seizoen van de Mr.WerkenPodcast zijn kopstukken uit de wetenschap die op een aansprekende manier kunnen vertellen over juridische actualiteiten.

Zie hierna wie er in het dere seizoen van de Mr.WerkenPodcast te gast zijn:

Foto mw. Toebes

Over recht rondom tabak: mensenrechten vs. betutteling?!

Prof. mr. dr. Brigit Toebes is hoogleraar Gezondheidsrecht in Internationaal Perspectief aan de Rijksuniversiteit Groningen. Daarnaast is zij sinds 1 september 2022 wetenschappelijk directeur van Alette Jacobs School of Public Health. Brigit doet onderzoek op het gebied van het snijvlak tussen gezondheidsrecht, mensenrechten en het internationaal recht an sich. 

In haar bijdrage aan de Mr.WerkenPodcast vertelt Brigit meer over de verantwoordelijkheden van overheden en tabaksproducenten in het licht van de mensenrechten. Worden er op grote schaal mensenrechten geschonden? En hoe verhouden de recente wijzigingen in de Nederlandse Tabakswet zich eigenlijk tot de fundamentele rechten van Nederlandse burgers? 

Foto Tarlach McGonagle

Activisten de mond gesnoerd: wat te doen tegen SLAPP?

Prof. dr. Tarlach McGonagle is hoogleraar Mediarecht en Informatiesamenleving aan de Universiteit Leiden. Tarlach is gespecialiseerd in mediaregelgeving, hate speech, de veiligheid van journalisten en internationale ontwikkelingen op het gebied van mediabronnen. 

In zijn bijdrage aan de Mr.WerkenPodcast vertelt Tarlach meer over de recente ontwikkelingen op het gebied van ‘SLAPP’s’. Een SLAPP is een afkorting voor een ‘strategic lawsuit against public participation’. Tarlach vertelt over de vrijheid van meningsuiting die door de opkomst van SLAPP’s verder onder druk komt te staan. Daarnaast zoomen we in op de Europese initiatieven om tegen dit fenomeen op te treden. 

Kamer Leila

Over de juridische werkelijkheid in de Asiel opvangcrisis

Prof. dr. Lieneke Slingenberg is hoogleraar Migrants and the Rule of Law aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Lieneke doet onderzoek naar de regulering die ziet op het leven van migranten. 

In haar bijdrage aan de Mr.WerkenPodcast vertelt Lieneke meer over de juridische ins- en outs rondom de huidige Asiel opvangcrisis. Zij gaat in op de juridische werkelijkheid in een overwegend door politieke overwegingen gestuurde crisis. Waartoe heeft Nederland zich verbonden? Wat moet, wat mag en waar liggen er kansen en  oplossingen? Lieneke doet een juridisch boekje open. 

Profielfoto Alex Oude Elferink

Over Recht op zee!

Prof. dr. Alex Oude Elferink is hoogleraar Internationaal Recht van de Zee aan de Universiteit van van Utrecht en is directeur van The Netherlands Institute for the law of the Sea (NILOS). Alex doet onderzoek naar de afbakening van zeegrenzen tussen staten en de handhaving van regelgeving binnen het internationaal zeebodemgebied.

In zijn bijdrage aan de Mr.WerkenPodcast vertelt Alex meer over de wet- en regelgeving binnen de verschillende zones op zee. Hoe zit het met de bouw van windparken op zee en waar mogen staten gasleidingen en internetkabels aanleggen? Welke staat is waartoe eigenlijk gerechtigd en hoe worden regels gehandhaafd? Alex brengt orde in de chaos en legt uit hoe het in elkaar steekt.

Marco in _t Veld 001Def

Over rechtshistorie en het gewoonterecht!

Mr. dr. Marco in ’t Veld is wetenschappelijk docent aan de Tilburg University. In 2022 rondde hij zijn proefschrift over de rol van het gewoonterecht in de vroegmoderne tijd in Amsterdam en Lyon. 

In zijn bijdrage aan de Mr.WerkenPodcast vertelt Marco meer over de rol van het gewoonterecht in de vroegmoderne tijd én nu. Wat is precies gewoonterecht? En hoe werken de gewoontes en het recht van toen door in ons huidige rechtsstelsel? Is het gewoonterecht nog altijd een bron waar we (ongemerkt) kennis uit putten? Marco vertelt en licht toe wat we nu nog merken van de gewoontes van toen.